Pozostałe

Radca prawny Małgorzata Regulska-Cieślak jest współautorem książki pt. „Kadry i płace w instytucjach kultury”, która nakładem Wydawnictwa C.H. Beck sp. z o.o. ukazała się w sprzedaży pod koniec września 2012 r. natomiast w 2013 r. ukazała się książka pod tytułem „Wzory dokumentów w instytucjach kultury”, obydwie pod redakcją Michała Culepy.

We wrześniu 2013 r., również nakładem Wydawnictwa C.H. Beck sp. z o.o. ukazała się natomiast książka pt. „Związki zawodowe w zakładzie pracy”, której jest autorką.