Szkolenia – prawo pracy

Oferujemy Państwu możliwość uczestnictwa w wyjątkowych szkoleniach z zakresu prawa pracy.

Co odróżnia nasze szkolenia od szkoleń oferowanych przez inne podmioty?


Nasze szkolenia są szyte na miarę, zawsze szczegółowo dopasowane do potrzeb Klienta. Przed każdym zleconym nam szkoleniem poznajemy specyfikę działalności Klienta, branżę, segment w którym działa, otoczenie kadrowe, badamy czy występują sytuacje, które wymagają dogłębnej analizy, problemy wynikające ze stosowania przepisów prawnych, zapoznajemy się z wewnątrzzakładowymi aktami prawa pracy obowiązującymi u danego Klienta.

Dopiero na tej podstawie opracowujemy materiały szkoleniowe. Nie zawierają one tylko przepisów i orzeczeń – są wzbogacone o studium przypadków, sugerowane sposoby rozwiązania konkretnych problemów prawnych i praktyczne przykłady. W trakcie organizowanych przez nas szkoleń zwracamy uwagę uczestników na szanse i zagrożenia pojawiające się w obszarze prawa pracy.

Co jeszcze uzyskują Państwo korzystając z naszej oferty? Po szkoleniu możliwe są w ustalonym zakresie dalsze konsultacje z uczestnikami szkolenia.
Szkolimy z całego prawa pracy.

W szczególności polecamy następujące tematy szkoleń:

 • prawo pracy dla praktyków w 2016 r.
 • nowe zasady rozwiązywania i wypowiadania umów o pracę w 2016 r.
 • współdziałanie pracodawcy ze związkami zawodowymi
 • restrukturyzacja zakładu pracy i wynikające stąd obowiązki pracodawcy wobec załogi
 • zatrudnianie i zwalnianie wyższej kadry kierowniczej oraz członków zarządu
 • zwolnienia grupowe i indywidualne
 • przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji – warsztaty z tworzenia narzędzi dla pracodawcy
 • czas pracy
 • ochrona pracodawcy przed roszczeniami pracowników
 • elastyczne formy zatrudnienia.
 • korzystanie z pracowników zewnętrznych.

Inwestując w rozwój swoich kadr inwestują Państwo jednocześnie w rozwój biznesu. To szansa na rozwój pracowników, który wpłynie na podwyższenie jakości pracy. To zawsze się opłaca!